Straatfocus

Straatfocus is een initiatief dat gemeentelijk bestuur ondersteunt bij haar verantwoordelijkheden op het gebied van openbare orde, veiligheid, leefbaarheid, participatie en jeugdzorg.

Eenduidig en flexibel

Straatfocus werkt met een in eigen beheer ontworpen model dat de basis vormt voor het werkplan op gemeentelijk niveau. Het basismodel heeft een eenduidig organisatorische structuur. Het lokale werkplan wordt met flexibele modules afgestemd op de bestaande problematiek en langetermijndoelen. Straatfocus is primair gericht op zware zorggevallen en de aanpak van overlast en criminalisering.Maatwerk

Een diepergaande analyse van informatie zorgt dat het gemeentelijk bestuur specifieke informatie kan opvragen omtrent veiligheidsthema’s en ontwikkelingen die van belang zijn. Daarnaast zorgt de robuuste informatie-input vanuit verschillende bronnen dat het lokale werkplan steeds geëvalueerd en zonodig aangepast kan worden.

Meetbaar

Straatfocus biedt een nieuwe maatstaf voor het succes van beleid middels een nieuwe vorm van overlastregistratie. Het registratiesysteem geeft onder andere zicht in informatie over het veiligheidsgevoel, cijfers en vormen van criminaliteit en overlastmeldingen op verschillende meetmomenten.

Contact

U kunt overlast Live Melden, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Telefonisch bereikbaar op 0684501224, ook op WhatsApp.

Straatfocus Social Concepts

Wilt u een afspraak maken?
Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen? Dit zijn de snelste manieren om met ons in contact te komen!


Telefoon : (+31) 06-8450-1224
Email : s.cinar@straatfocus.nl


Vraag een brochure aan

Schrijf u in en ontvang onze brochure.